Missie & visie

Wandelen met God

Met Anderverhaal.nl willen we graag christenen laten zien hoe je kunt wandelen met God. Want hoe doe je dat eigenlijk? Hier bij Anderverhaal vinden wij dat bidden alleen niet genoeg is. We zullen ook de handen uit de mouwen moeten steken. Via deze blog willen wij dat doen door te schrijven over de wereld om ons heen en de relatie die God met ons én de wereld heeft. Op die manier brengen wij het Koninkrijk van God weer een stapje dichterbij.

Vrij om te geven

Wandelen met God beperkt zich niet tot hard werken, maar gaat ook om luisteren naar Gods stem. Hoe kun je die verstaan? Wat is het doel van God met jou leven? Onderwerpen die veel mensen raken, maar waar ook zo veel misverstanden over bestaan. Onderwerpen die bovendien voor veel mensen ook niet vanzelfsprekend zijn. Het koninkrijk van God komt echter met kracht en dat willen wij laten zien!

Christenen staan in de frontlinie in de strijd tegen Satan en zijn trawanten. We kunnen alleen weerstand bieden als we in God blijven, ons leven helemaal aan Hem geven en leren wandelen met God. En dat houdt in dat we luisteren naar Gods stem.

Midden in het leven

Christenen staan niet alleen in de frontlinie, maar ook midden in het leven en in deze maatschappij. Er is veel verborgen leed. Mensen hebben het moeilijk op allerlei vlakken. Relaties staan onder druk, onvrede en angst voor terrorisme heersen. Reclames beuken op ons in om toch maar te  blijven consumeren en de staat van Nederland wordt afgemeten aan de economische voorspoed. Hoe hou je je staande in een maatschappij die steeds meer van haar onderdanen eist en asielzoekers uitwijst? Over deze onderwerpen willen wij vanuit onze eigen ervaringen schrijven, met de Bijbel als leidraad.

Schone wereld

Een van de taken die God ons meegaf, is de zorg voor Zijn planeet. In het paradijs ging dat nog vanzelfsprekend, maar sinds de zondeval maken wij er een rommeltje van. Gelukkig zien steeds meer mensen in, zowel christenen als niet-christenen, dat het zo niet langer door kan gaan. Vanuit onze interesse voor duurzaamheid willen we daarom graag mensen inspireren, motiveren en activeren om zelf voor een betere wereld aan de slag te gaan.

Onrecht bestrijden

Waar ook ter wereld doen mensen elkaar onrecht aan. Armen worden uitgebuit, terwijl rijken zich verrijken ten koste van het milieu en van de medemens. Hoeveel mensen leven er wel niet in slavernij? Hoeveel mensen kunnen niet eens rondkomen van het geld dat zij verdienen met het maken van producten voor het rijke Westen? Hoe lang kunnen wij, mensen, nog doorgaan met het uitbuiten van elkaar? Wij willen onrecht bestrijden, waar dan ook ter wereld.

Wat wij geloven

De Bijbel is voor ons uiteraard het onfeilbare Woord van God. We zien daarnaast een goede samenvatting van het christelijk geloof in de Apostolische Geloofsbelijdenis. Maar het belangrijkste is dat we er willen zijn voor álle christenen, of ze nu een katholieke, reformatorische of pinkster-achtergrond hebben. God nodigt iedereen uit om bij Hem te komen. Ook jou!


Anderverhaal is een initiatief van schrijver-journalist Johan Schutten.