Vertrouwen op God in het heetst van de strijd

Vechten tegen reuzen. Zo voelt het leven hier op aarde soms aan. Als mens kun je met de rug tegen de muur staan en dan moet je wel vertrouwen op God.

Een van de dingen die ik de afgelopen jaren heb geleerd, is dat geloven in God een kwestie van het hart is. Ja, verstand is ook belangrijk, maar soms stuurt God je op een weg die alle verstand te boven gaat en zelfs tegen alle wijsheid ingaat.

Lukt vast niet

Dat was zo met de start van mijn bedrijf Tekstbureau Anderverhaal. Mijn vorige baan eindigde en ik had de keuze om een nieuwe job te zoeken of voor mezelf te beginnen. God leidde mij naar het laatste, al zei mijn verstand dat het me nooit zou lukken.

Anderhalf jaar later moet ik concluderen dat ondernemen inderdaad niet mijn ‘ding’ is. Maar als ik het niet had gedaan, was ik nooit zo dicht naar God toegegroeid en had ik nooit mijn bestemming cq. roeping kunnen ontdekken.

Loslaten

Met mijn bedrijf ging ik een paar keer door een diep dal, maar tegelijk leerde God mij ook om op Hem te vertrouwen. Ik moest dingen loslaten die ik niet wilde loslaten, zoals financiële zekerheid en zelfbeschikking.

Mijn verstand zei dat ik zekerheid nodig had, maar mijn hart zei dat ik op God moest vertrouwen. En dat vertrouwen is nog nooit beschaamd. In dat opzicht zijn de afgelopen jaren voor mij een openbaring geweest. Geloven is daarom een kwestie van het hart en gaat vaak het verstand te boven.

David en Hizkia

In de Bijbel staan behoorlijk wat verhalen van mensen die met de rug tegen de muur stonden. Denk aan David, die vaak genoeg door diepe dalen is gegaan. Bij het begin van zijn roeping overwon hij echter de reus Goliath, simpelweg door op God te vertrouwen.

Ook Hizkia keek ooit de dood in de ogen. Sanherib was tegen hem opgetrokken met een gigantisch leger. Hij bespotte de God van Israël en riep de inwoners van Jeruzalem op om hun God de rug toe te keren. Sanheribs god was sterker dan die van alle andere volkeren die hij had onderworpen. Wat zou de God van Israel tegen zijn god kunnen doen?

Ik denk dat het voor Hizkia een verschrikkelijke tijd is geweest. Een machtig en vrijwel onoverwinnelijk leger voor de deur, daar zou iedereen wakker van liggen. Hizkia gaat met zijn problemen naar God toe en God blijft niet stil. Waar zijn voorganger Saul zijn hulp zocht bij andere goden, vertrouwde Hizkia op God. En dat leidde uiteindelijk tot de ondergang van Sanherib en zijn leger.

Blijf vertrouwen

Christenen zoals jij en ik zullen in hun leven vaak tegen de muur komen te staan. Wellicht door ziekte, het verlies van een baan of iets anders. In zulke donkere perioden is het heel moeilijk om nog licht te zien. Maar als je blijft vertrouwen op God, dan zal Hij je niet beschamen. Hij brengt redding, ook als je zelf geen uitkomst meer ziet.

Kerkverlating

En dat brengt me bij de geestelijke situatie in Nederland. Kerken staan vaak met de rug tegen de muur. Het ledenaantal blijft gestaag dalen en steeds minder mensen geloven nog in God. Er groeit momenteel een groep jongeren op die nog nooit van God hebben gehoord en een heel verkeerd beeld hebben van wat geloven eigenlijk inhoudt.

Het maakt mij af en toe wel moedeloos, ook omdat de kerk nauwelijks in staat lijkt om te veranderen en het tij te keren. Er is een strijd gaande tussen God en de duivel en de duivel lijkt in Nederland aan de winnende hand.

God is echter ook bezig om Zijn koninkrijk in Nederland te vestigen, ook al werkt de duivel dat zo veel mogelijk tegen. Als christenen staan wij vooraan in die strijd en in evangelisatie komt die strijd misschien wel het meest tot uitdrukking.

Moed putten

Evangelisatie is moeilijk. Als evangelist kan de moed je soms in de schoenen zakken als je alle tegenwerking en negativiteit om je heen ziet. De taak die voor je ligt, lijkt gigantisch en is misschien wel jouw reus die je moet verslaan. Dat kun je alleen als je vertrouwt op God. Ik hoop dat de verhalen van David en Hizkia dan een troost en voorbeeld voor je mogen zijn. Zij vertrouwden in het heetst van de strijd op God en overwonnen hun reuzen. Dat kan jij ook!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.