Onderweg met de gaven van de Geest

Er hangt nogal een sfeer van mystiek rond de Heilige Geest. Hij is God, maar wat merken we tegenwoordig nog van Hem? En wat doet hij eigenlijk?

Met Pinksteren, zo’n 2000 jaar geleden, werd de Heilige Geest ‘over al wat leeft’ uitgestort. Dat ging gepaard met bijzondere gebeurtenissen: iets dat klonk als een flinke windvlaag vulde het huis waar de apostelen op dat moment waren. Er verschenen vlammen van vuur op hun hoofd. Ze begonnen in vreemde talen te spreken, zodat iedereen die naar hen luisterde in zijn eigen taal werd aangesproken.

Voorspelt

De mensen waren verbijsterd en vroegen zich af wat er gebeurde. Petrus stapt naar voren en legt uit dat de profeet Joël dit heeft voorspelt. God zal Zijn Geest uitgieten over al wat leeft, waardoor zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen dromen dromen en jongeren visioenen zien.

Tegenwoordig

Veel christenen geloven niet dat deze gaven ook vandaag de dag nog voorkomen. Ja, misschien in het buitenland waar christenen vervolgd worden en natuurlijk waren ze nodig in het begin van de kerk, maar hier in Nederland niet meer. Wij kunnen hier de Bijbel vrijuit lezen en hoeven niet meer voor ons leven te vrezen.

Leegloop

Daardoor is de Heilige Geest een beetje naar de marge verdreven. En dat terwijl we Hem nu harder nodig hebben dan ooit tevoren! De kerken lopen in hoog tempo leeg en er groeit nu een generatie Nederlanders op die nog nooit van God heeft gehoord. Hoe kun je die bereiken zonder de (soms directe) leiding van de Heilige Geest?

Het is daarom belangrijk om te weten wat de Heilige Geest doet. Als je Zijn gaven leert onderscheiden, kun je die ook in het dagelijks leven beter gebruiken. Bijvoorbeeld in gesprek met niet-christenen of ter opbouw van je mede-gelovigen. Hieronder volgt een niet-compleet lijstje met gaven die de Heilige Geest aan jou, als gewone christen, wil geven. Pak 1 Kortinthiërs 12 er maar bij 😉

 • 1. Zichtbaar aan het werk (vs. 7)
 • Een van de opvallende uitspraken uit het hoofdstuk is dat de Heilige Geest in iedereen zichtbaar aan het werk is. Ja, echt! Dus ook in jou. Hij leert je om je gaven te gebruiken in dienst van de gemeente. Hij is elke dag bezig om jou meer en meer om te vormen naar het beeld van God. Daar mag je honderd procent van overtuigd zijn.

 • 2. Verkondigen van wijsheid (vs. 8a)
 • Ik vraag me vaak af hoe het toch mogelijk is dat mensen zo’n diep inzicht in de Bijbel hebben. Ze halen dingen uit de tekst en leggen verbanden die ik als leek niet zo snel zie. Het kan niet anders dan dat de Heilige Geest hen die gave en dat inzicht heeft gegeven.

  Wijsheid beperkt zich echter niet alleen tot de Bijbel, het gaat verder. Je hebt wijsheid bijvoorbeeld ook nodig om je werk te doen of je opleiding af te ronden. Inzicht en wijsheid krijg je door toedoen van de Heilige Geest. Daar is niets mystieks aan.

 • 3. Overdragen van kennis (vs. 8b)
 • Anderen weten juist heel veel over bepaalde onderwerpen. De Heilige Geest geeft hen die kennis en zorgt ervoor dat ze die kunnen overdragen aan anderen.

 • 4. Groot geloof (vs. 9a)
 • Sommige mensen twijfelen hun hele leven over het geloof in God, in anderen vind je vrijwel geen spoor van twijfel. Corrie ten Boom is bijvoorbeeld zo iemand met een groot geloof. Ondanks haar ervaringen in het concentratiekamp, bleef ze haar geloof houden en was uiteindelijk een licht in het donker voor veel mensen. De Heilige Geest heeft haar een groot geloof gegeven en dat straalde ze naar anderen uit.

 • 5. Gave om te genezen (vs. 9b)
 • Toen Jezus op aarde rondliep, genas hij veel mensen van allerlei kwalen. Hij zegt tegen ons dat wij dat ook kunnen en zelfs meer dan dat (Joh. 14:12). De Heilige Geest speelt hier zeker een belangrijke rol in!

 • 6. Wonderen verrichten (vs. 10a)
 • Ja, het staat er echt! De Heilige Geest geeft kracht aan mensen om wonderen te verrichten. Soms is dat door mensen te genezen, maar Hij kan je ook precies de woorden geven die iemand op dat moment nodig heeft. Wonderen gebeuren nog steeds!

 • 7. Profeteren (vs. 10b)
 • Profetie is iets wat in veel kerken niet meer lijkt voor te komen. Het is een van die gaven van de Heilige Geest die in nevelen gehuld is. Toch spoort Paulus christenen aan om te profeteren. Sterker nog, hij heeft liever dat mensen profeteren dan dat ze in klanktaal spreken. Dat valt te lezen in 1 Korinthiërs 14:5.

  Maar wat houdt profeteren in? Eigenlijk niets meer of minder dan dat je opbouwend, vermanend en troostend spreekt. Het gaat echter verder dan een beetje voorlezen uit de Bijbel. De Heilige Geest kan je woorden of beelden geven die de gemeente op dat moment nodig heeft. Hij openbaart je dan een bepaalde waarheid, die je kunt overdragen aan de anderen.

 • 8. Onderscheiden (vs. 10c)
 • Niet onbelangrijk: de Heilige Geest geeft je de gave van onderscheid. Je weet wat wel en niet van de Geest afkomstig is. Het is een gave waarmee je mensen bijvoorbeeld kunt waarschuwen voor valstrikken en onbijbelse ideeën.

 • 9. Klanktaal (vs. 10d)
 • Nog zo’n bijzondere gave van de Geest. Mensen kunnen door de Geest in andere talen spreken. Vaak ter opbouw van de gemeente of van individuele christenen.

 • 10. en uitleggen (vs. 10e)
 • Paulus vindt het echter wel belangrijk dat er iemand is die de betekenis ervan kan uitleggen. Anders kun je het beter niet gebruiken in de gemeente. Toch mag je er best naar streven, omdat je jezelf ermee kunt opbouwen. Paulus zegt zelfs dat hij het liefst wilde dat iedereen in klanktaal kon spreken!

Tot slot

De Heilige Geest geeft mensen ontzettend veel gaven, waarvan een aantal zelfs heel bijzonder zijn. Profetie, wonderen, klanktaal – het zijn onderwerpen waar veel kerken en christenen mee worstelen. Toch hoeft het allemaal niet zo moeilijk te zijn.

Gods Geest is nu eenmaal over christenen uitgestort en daarmee komen er ook bijzondere gaven naar de oppervlakte. Als christenen mogen wij hiervan gebruik maken en naar streven, want ze zijn onderdeel van ons christen-zijn.

In 1 Korinthiërs 12:11 zegt Paulus dat de Heilige Geest al deze gaven geeft, aan iedereen afzonderlijk en naar de mate waarin de Geest dat wil. Niet iedereen zal de gave van onderscheid hebben, niet iedereen zal in klanktaal kunnen spreken of de gemeente profetisch kunnen opbouwen. Toch deelt de Heilige Geest gaven uit aan jou persoonlijk. Hij nodigt jou uit om die te omarmen. Strek je ernaar uit en laat je verrassen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.