Vijf redenen waarom Jezus aan het kruis moest sterven

Als je The Passion 2014 (#tp2014) gisteren hebt gezien, zal het je niet ontgaan zijn dat Jezus Christus een belangrijke rol in het christelijk geloof speelt. Wellicht weet je zelfs dat christenen geloven dat Hij voor onze zonden is gestorven. Maar wat houdt dat allemaal in?

Je hebt vast wel eens de gebrokenheid van het leven ervaren. Een huwelijk dat niet goed loopt, je kind dat ernstig ziek is, een oorlog hier of daar. Deze wereld gaat gebukt onder een grote hoeveelheid ellende, die we ook wel zonde noemen.

Jezus kwam naar de aarde om daar verandering in te brengen. Maar waarom moest Hij dan aan het kruis sterven? Hier volgen vijf redenen.

1. Om ons terug te brengen bij God

Misschien wel de belangrijkste reden is dat Jezus’ dood ons weer terugbrengt bij God. Dat lees je in 1 Petrus 3:18:

“Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen.”

Zijn dood aan het kruis zorgt ervoor dat onze relatie met God weer wordt herstelt. God kijk niet meer naar onze zonden, Hij kijkt niet meer naar de dingen die we verkeerd hebben gedaan of nog doen. In plaats daarvan ziet hij ons als Zijn kinderen die zonder al die ellende en zonden zijn.

2. Om de wereld te redden

De gebrokenheid van het leven noemde ik al eerder. In de Bijbel staat dat de hele schepping (zeg maar, de hele wereld) zucht en lijdt, net als een vrouw die baren moet. Het is beeldspraak voor de ellende waaraan de hele wereld is onderworpen.

In het journaal zie je het dagelijks langskomen: oorlogen, moorden, verkrachtingen, global warming, natuurrampen etc. Al deze ellende is het gevolg van de zonde. Jezus belooft dat Hij eens weer terug zal komen om een nieuwe wereld te stichten, zonder pijn, verdriet, moord en doodslag. Naar die redding van de wereld verlangen wij als christenen.

3. Om de dood te overwinnen

Eén gevolg van de zondeval is het feit dat mensen al millennia lang sterven. Het is een van de meest onontkoombare dingen in een mensenleven. Maar daar komt verandering in door de dood van Jezus aan het kruis.

Nu zijn de gebeurtenissen van Pasen al zo’n tweeduizend jaar oud. Mensen sterven nog steeds, dus hoe kun je zeggen dat Jezus’ sterven dat oplost? Nou, het gaat niet zozeer om dit leven, als wel om het leven dat hierna komt.

Een mensenleven is eeuwig en houdt niet op bij de dood. Na ons overlijden mogen we verder leven bij God. Hij opent zijn armen voor iedereen die in Hem wil geloven. Ga maar naar Hem toe, accepteer dat Jezus voor jou is gestorven en weet dat je eeuwig bij God mag zijn!

4. Om ons een nieuw hart te geven

In Ezechiël 36:26 staat:

“Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.”

Die belofte van God geldt niet alleen voor het volk van Israel, maar ook voor ons als christenen.

Als jij gelooft in God en Jezus als Zijn zoon, heb je van God al een nieuw hart gekregen. Hoe diep je ook in de shit zit, hoe slecht je ook over jezelf denkt: God houdt van jou en wil jou een nieuw hart geven! Dat is alleen mogelijk door het offer van Jezus aan het kruis.

5. Om ons een nieuw leven te geven

Als christen heb ik nogal eens de neiging om te denken dat het leven k*t is. Er is zo veel ellende en ik loop ook zo tegen mijn eigen grenzen aan. In mijn hart woedt een strijdt tussen het goede en het kwade, tussen God en de duivel.

Het is daarom héél belangrijk om te weten dat je hart goed is. Dankzij Jezus’ dood heeft God je een nieuw hart gegeven en daarmee een nieuw leven. Je hoeft niet meer in ellende, verslavingen, depressie of wat dan ook te zitten, want God is je Koning. Laat ze los, geef ze over aan God. Jij hoeft er zelf niet mee te tobben, want God wil bij je zijn en je nieuw leven geven.

Dat klinkt als appeltje eitje, altijd blije christenen die nooit ellende meemaken. Maar daarin vergis je je. Christenen zijn ook mensen, net als jij leven ze nog in deze wereld. Ze zijn onderworpen aan de zonde, noemen we dat.

We moeten daarom bescherming zoeken bij Jezus. Je hoeft niet meer alleen te vechten tegen alle ellende die op je afkomt. Dat is het oude leven, waar nog veel mensen in leven. Ze denken dat ze geen hulp nodig hebben, of menen dat ze alles zelf moeten doen en dat ze helemaal alleen in hun strijd staan.

Maar dat is niet wat Jezus tegen ons zegt. Hij wil naast je staan, in alle strijd en ellende die op je afkomt. Of je nu in een slecht huwelijk zit, alleen bent of niet rond kunt komen. Je staat er niet alleen voor. Geloof en vertrouw op Hem. Dan groei je elke dag een stukje dichter naar God toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.